Bài Hát "SÔNG Và BIỂN"

lo tam

Length: 3:54

13009

Download Now 15 MB server 1Download Now 15 MB server 2Download Now 15 MB server 3


Loading...

SÔNG VÀ BIỂN

tác giả: Thích Pháp Hòa
trình bày: Chùa An Lạc (Usa)

Em chưa từng thấy biển
Em chỉ biết dòng sông
Nhưng có nghe cô kể
Biển thì rộng hơn sông

ĐK:
Biển thì rộng mênh mông
Bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông

Em chưa từng thấy biển
Em chỉ thấy dòng sông
Nhưng có nghe cô dạy
Đừng để lòng hẹp như sông
Hãy để lòng rộng mênh mông

Biển thì rộng mênh mông
Bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.

Em chưa từng thấy Phật
Em chỉ thấy hình thôi
Nhưng có nghe cô dạy
Phật thì ở trong Tâm

Phật thì ở trong Tâm
Ở trong tất cả mọi người
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi
Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi.

Biển thì rộng mênh mông
Bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi
Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi.